Werkkostenregeling (WKR)

Leuker kunnen we het niet maken… maar we zullen het wel voor u proberen de verduidelijken. De Werkkostenregeling (WKR): wat houdt dit nou precies in? Wij helpen u graag met het samenstellen van een WKR proof evenement!

Begin 2011 werd de WKR voor het eerst geïntroduceerd. De basis van deze regeling blijft nog steeds hetzelfde. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeel, tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom, onbelast laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Deze vergoedingen en verstrekkingen zijn bijvoorbeeld kerstpakketten, etentjes, een fiets van de zaak en personeelsfeesten. De verstrekkingen worden binnen de WKR niet per werknemer, maar bedrijfsbreed bijgehouden.

De afgelopen jaren bestonden twee regelingen voor werkkosten naast elkaar: de werkkostenregeling en het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen. Per 1 januari 2015 is dit keuzeregime vervallen. In plaats hiervan is er één verbeterde WKR, die verplicht is voor alle werkgevers. De vrije ruimte, waarbinnen vergoedingen onbelast aan de werknemers verstrekt kunnen worden, is verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf. Boven deze vrije ruimte worden alle vergoedingen belast met 80%. De basis van de WKR die in 2011 werd geïntroduceerd blijft hetzelfde.


De vernieuwde werkkostenregeling brengt natuurlijk nog meer veranderingen met zich mee dan louter bovenstaande. Zo hoeft de werkgever nu nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is, en niet, zoals voorheen, per aangiftetijdvak. Daarnaast vervalt het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets en wordt het verschil tussen vergoedingen en verstrekkingen weggenomen. Allemaal goed en wel, maar een bedrijfsevenement op zijn tijd brengt natuurlijk ook veel voordelen met zich mee. Denk alleen al aan een betere samenwerking tussen uw werknemers en verbetering van hun vaardigheden.


Het is voor een werkgever al moeilijk genoeg om binnen de 1,2% vrije ruimte te blijven zonder een bedrijfsevenement te organiseren. Maar hoe organiseert u dan een evenement voor uw personeel waarmee u uw bedrijfsdoelstellingen bereikt, zonder dat u verplicht bent hier 80% belasting over te betalen? Binnen de WKR bestaan voor een aantal vergoedingen en verstrekkingen gerichte vrijstellingen. Deze kunt u onbelast vergoeden of verstrekken en gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.


Onder de gerichte vrijstellingen vallen onder andere vervoer en reiskosten, maaltijden bij overwerk en verhuiskosten als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking. Maar ook alle evenementen waarin kennis uitgewisseld wordt blijven buiten schot. Denk aan congressen, meetings, seminars, vergaderingen en studiereizen. Ook cursussen, excursies, studie- of opleidingskosten hebben vrijstelling van de WKR. Deze kosten zijn dus onbelast, zonder dat ze deel uitmaken van uw vrije ruimte.

Wij helpen u graag met het samenstellen van een succesvol evenement waarmee uw bedrijfsdoelstellingen worden behaald, maar die binnen de gerichte vrijstellingen en dus buiten de WKR vallen. In overleg met u wordt een evenement samengesteld waarbij het uitwisselen van kennis in het middelpunt staat. Niet alleen wordt het organiseren van een evenement op maat u geheel uit handen genomen, wij zorgen er ook voor dat het doel en de beschrijving van uw evenement worden vastgelegd, waardoor uw evenement altijd binnen de regels van gerichte vrijstellingen van de WKR valt. Zodat u en uw werknemers optimaal kunnen ontdekken, beleven en genieten!

Blijft u na het lezen van dit artikel nog steeds met onbeantwoorde vragen zitten betreffende de WKR? Graag helpen wij u hiermee. Neem telefonisch of schriftelijk contact met ons op, via 0031(0)6-30 66 66 66 of info@downsouth.nl. 

0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen